Veilige Praktijklokalen M&T
MENU
Deze site als link op uw tablet of smartphone? > Hoe doe ik dat?

Veilig werken bij Mobiliteit en Transport

Veilig (leren) werken is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor alle vmbo profielen. Een docent die veiligheid uitstraalt, wordt door leerlingen gevolgd. Er is veel dat we kunnen doen om risico's zo klein mogelijk te maken.

Op deze site vindt u informatie over wet en regelgeving, machine-instructiekaarten en checklists voor lokaal en machines; ontwikkeld i.s.m. Voion, kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken.”


Checklists

Met de checklists voor lokalen en machines beoordeelt u periodiek of aan alle aspecten rond veiligheid voldaan is. Gebruik de lijsten die in uw schoolsituatie van toepassing zijn.

> Bekijken

Arbo

Informatie over Arbo Wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal extra van belang zijn.

> Bekijken

Adviezen

 • 1 / Instructie over gebruik machines en materieel

  Als docent geeft u instructie over het gebruik van machines en materieel. Registreer en laat de leerlingen tekenen dat ze er instructie over gehad hebben. Dan heeft u daar voor uzelf inzicht in en staat u sterker als de inspectie komt controleren.

 • 2 / Ongevallen en incidentenregistratie

  Het is zinvol dat lncidenten (ook ’bijna-ongelukken’) vastgelegd worden. Dan kunnen te nemen veiligheidsmaatregelen onderbouwd worden, kan de informatie toegevoegd worden aan de RI&E en kan de school verantwoording afleggen over de mate van veiligheid.

 • 3 / Nieuwbouw of renovatie

  Bij nieuwbouw of renovatie is advies door deskundigen (bijvoorbeeld brandweer, gemeente, Arbodienst of Inspectie SZW) en van een vertegenwoordiging van de vakleraren noodzakelijk.

 • 4 / Arbo deskundigheid

  Gezien de vakspecifieke risico’s bij praktijkvakken is het aan te bevelen dat de arboverantwoordelijke van de school zich laat bijstaan door praktijkdocent(en) met ervaring in de verschillende praktijkvakken.

 • 5 / Toezicht

  De praktijkvakken zijn vakken met een verhoogd risico. Het toezicht op leerlingen in het praktijklokaal draagt de werkgever (bestuur/ directie) op aan de vakleraar. Om te voorkomen dat ongelukken gebeuren, mogen leerlingen nooit zonder toezicht in een praktijklokaal aanwezig zijn. Tevens mogen leerlingen uitsluitend praktisch werken onder deskundig toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de docent.

 • 6 / Hulpverlening

  De praktijkvakken kennen een verhoogd veiligheidsrisico. Het is belangrijk dat er snel hulp geboden kan worden. Daarom is het wenselijk dat minstens één van de aanwezige praktijkdocenten opgeleid is tot bedrijfshulpverlener of is opgeleid om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten die specifiek bij praktijkvakken kunnen voorkomen.

 • 7 / Toezicht met kennis

  Een toezichthouder moet over de vereiste vakinhoudelijke kennis én kennis t.a.v. de risico’s beschikken. Dat sluit toezicht door een niet (of onvoldoende) gekwalificeerde of géén enkel toezicht dus uit.

 • 8 / Twee-handen bediening

  Heeft u een machine met 2-handenbediening: werk daar uitsluitend met één persoon aan. Kijk voor meer tips over veilig werken met machines onder de Arbo tab.

 • 9 / Controleer de EHBO doos

  Als u in het praktijklokaal een EHBO doos heeft, controleer dan regelmatig de inhoud op volledigheid en houdbaarheid. Vaak worden de EHBO dozen in de praktijklokalen namelijk gebruikt voor pleisters en zijn dan niet meer geschikt bij een ernstiger ongeval.

 • 10 / Docent is verantwoordelijk

  Hoewel leerlingen als eerste verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen mag de docent (instructeur, assistent, . . . ) daar niet op vertrouwen. Daarom is de docent verantwoordelijk voor de veiligheid in het praktijklokaal en het toezicht op de naleving van instructies.

 • 11 / Veiligheid met machines

  Omdat machines een groot ongevalsrisico hebben, is veiligheid extra van belang. Creëer enerzijds een veilige omgeving bij het werken aan een machine en leer anderzijds leerlingen om veilig te werken. De informatie onder de ‘Arbo’ tab gaat op beide aspecten nader in.