Veilige Praktijklokalen M&T
MENU

Arbo

Veilig (leren) werken is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor alle vmbo profielen. Een goede veiligheidscultuur op school begint bij aanwezigheid van kennis en goed gedrag. Een docent die laat zien dat veiligheid belangrijk is, wordt door de leerlingen gevolgd.

Een ongeluk met een leerling in het M&T lokaal kan tot ernstig of blijvend letsel leiden. Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar er is veel dat gedaan kan en moet worden om risico’s zo klein mogelijk te maken. Dat is precies wat de leerlingen en hun ouders van school mogen verwachten en wat de maatschappij verwacht van werkgevers en werknemers. Later op de werkvloer en ook nu in het praktijklokaal.

  • Op dit deel van de site vindt u informatie over wet en regelgeving rond veiligheid: het gaat over de bedoeling van de wet en over specifieke onderwerpen als machine veiligheid, veiligheidsinstructie aan leerlingen, verantwoordelijkheid rond veiligheid, ed.
  • Onder de button Instructiekaarten vindt u machine-instructiekaarten voor leerlingen.
  • Onder de button Checklists staan handige controlelijsten voor een veilig lokaal, machines en gereedschap.

Daarnaast besteedt dit deel van de site aandacht aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De arbowetgeving is door de teksten heen verweven. Voor een thematisch overzicht van arbonormen die voor onderwijswerkgevers- en werknemers van toepassing zijn zie: www.arbocatalogus-vo.nl.

Deze site is ontwikkeld i.s.m. Voion, dé Arbo organisatie van werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs voor een veilige, gezonde en professionele werkomgeving.