MENU
Deze site als link op uw tablet of smartphone? > Hoe doe ik dat?

Veilig werken in de kunstvaklokalen

Veilig (leren) werken is een belangrijkste peiler onder het onderwijs in kunstvakken. Een goede veiligheidscultuur begint bij kennis en voorbeeldgedrag. Een docent die veiligheid belangrijk vindt, wordt door leerlingen gevolgd.

We kunnen veel doen om veiligheidsrisico's zo klein mogelijk te maken. Op deze site vindt u informatie over wet- en regelgeving, instructiekaarten en checklists voor lokaal en apparatuur. Ontwikkeld i.s.m. Voion, dé organisatie van werkgevers en werknemers in het VO voor een veilige, gezonde en professionele werkomgeving. 

VOOR VRAGEN NEEM CONTACT OP

Instructiekaarten

Stap-voor-stap handleidingen voor leerlingen voor de bediening van apparaten.

Bekijken

Checklists

Met de checklists voor lokalen en Arbo omstandigheden kunt u beoordelen of aan alle aspecten rond veiligheid voldaan is. Gebruik de lijsten die in uw schoolsituatie van toepassing zijn.

Bekijken

Arbo

Informatie over Arbo Wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een kunstvaklokaal extra van belang zijn.

Bekijken

Adviezen

 • 1 / Instructie over gebruik apparaten

  Gebruikt u apparaten die gevaar op kunnen leveren? Registreer en laat de leerlingen per apparaat tekenen dat ze de instructie gehad hebben. Dan heeft u daar voor uzelf inzicht in en staat u sterker als de inspectie komt controleren.

 • 2 / Ongevallen en incidentenregistratie

  Het is zinvol dat lncidenten (ook ’bijna-ongelukken’) vastgelegd worden. Dan kunnen te nemen veiligheidsmaatregelen onderbouwd worden, kan de informatie toegevoegd worden aan de RI&E en kan de school verantwoording afleggen over de mate van veiligheid.

 • 3 / Nieuwbouw of renovatie

  Bij nieuwbouw of renovatie is advies door deskundigen (bijvoorbeeld brandweer, gemeente, Arbodienst of Inspectie SZW) en van een vertegenwoordiging van de vakleraren noodzakelijk.

 • 4 / Arbo deskundigheid

  Gezien de vakspecifieke risico’s bij kunstvakken is het aan te bevelen dat de Arbo verantwoordelijke van de school zich laat bijstaan door vakdocent(en) met ervaring in de verschillende kunstvakken.

 • 5 / Toezicht

  Het toezicht op leerlingen in het kunstvaklokaal draagt de werkgever (bestuur/ directie) op aan de vakleraar. Om te voorkomen dat ongelukken gebeuren, mogen leerlingen nooit zonder toezicht in een praktijklokaal aanwezig zijn. Tevens mogen leerlingen uitsluitend praktisch aan de slag onder deskundig toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de docent.

 • 6 / Hulpverlening

  Het is belangrijk dat er snel hulp geboden kan worden bij een ongeval. Daarom is het wenselijk dat minstens één van de aanwezige docenten opgeleid is tot bedrijfshulpverlener of is opgeleid om adequaat te kunnen handelen bij ongevallen of calamiteiten.

 • 7 / Toezicht met kennis

  Een toezichthouder (vakdocent) moet over de vereiste vakinhoudelijke kennis én kennis t.a.v. de risico’s beschikken. Dat sluit toezicht door een niet (of onvoldoende) gekwalificeerde docent of assistent of géén enkel toezicht dus uit.

 • 8 / Twee-handen bediening

  Heeft u een machine of apparaat met 2-handenbediening: werk daar uitsluitend met één persoon aan. Kijk voor meer tips over veilig werken met apparaten onder de Arbo tab.

 • 9 / Controleer de EHBO doos

  Als u in het lokaal een EHBO doos heeft, controleer dan regelmatig de inhoud op volledigheid en houdbaarheid. Vaak worden de EHBO dozen in kunstvaklokalen namelijk gebruikt voor pleisters en zijn dan niet meer geschikt bij een ernstiger ongeval.

 • 10 / Docent is verantwoordelijk

  Hoewel leerlingen als eerste verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen mag de docent daar niet op vertrouwen. Daarom is de vakdocent verantwoordelijk voor de veiligheid in het kunstvaklokaal en het toezicht op de naleving van instructies.