MENU

Mini lessenserie Veiligheid in het technieklokaal

Om leerlingen techniek onderbouw de basisprincipes van veilig werken aan te leren is een werkboekje met 8 korte lessen van 15 minuten ontwikkeld. Elke les bestaat uit een stukje theorie, kleine praktijkopdrachten en vier vragen.

Het werkboekje bestaat uit één pdf document met 8 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat een stukje theorie, twee of drie korte (praktijk)opdrachten en vier verwerkingsvragen. Omdat docenten in een inventarisatieronde aangegeven hebben dat de tijd voor techniekonderwijs in de onderbouw beperkt is, zijn de lessen bewust kort gehouden (10 - 15 minuten). Bovendien staat elk onderwerp op zich en kan los aangeboden worden.

In slechts 8 keer 15 minuten krijgen leerlingen de basis van veilig werken aangeboden. Theorie en verwerkingsvragen kunnen als huiswerk meegegeven worden. Voor de opdrachten is het handig in het technieklokaal te zijn, omdat daar dingen opgezocht moeten worden. Bij de inleiding van elk onderwerp staat aangegeven voor welke opdracht(en) dat nodig is.

Er is een afsluitende meerkeuzetoets beschikbaar met 15 vragen (en antwoordenblad). Deze is, gezien de vrije toegankelijkheid van deze site, separaat op te vragen.

Het werkboekje Veiligheid in het technieklokaal bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Veiligheidsvoorschriften 
  2. Persoonlijke beschermingsmiddelen en gedrag
  3. Brandveiligheid
  4. Elektriciteit
  5. Borden en pictogrammen
  6. Werken met gevaarlijke stoffen
  7. Geluid
  8. Machines en gereedschap in het technieklokaal

Werkboekje Veiligheid in het technieklokaal

Eindtoets en antwoordenblad opvragen


Het werkboekje is in opdracht van Voion ontwikkeld door Cor de Ridder.