Deze site als link op uw tablet of smartphone? > Hoe doe ik dat?

Veilig werken bij Zorg en Welzijn


Een goede veiligheidscultuur op school begint met kennis van zaken en voorbeeldgedrag. Veilig werken is niet alleen een wettelijke verplichting voor werknemers, ook van leerlingen wordt verwacht dat zij opdrachten veilig uitvoeren. Bij sommige opdrachten is veilig leren werken onderdeel van het lesprogramma (en wordt dat beoordeeld). Maar laat als docent zien dat veiligheid altijd belangrijk is, ook als er geen punten te verdienen zijn.

Op deze site vindt u checklists om uw lokaal en apparaten te controleren op veiligheid, instructiekaarten voor bij apparaten voor uw leerlingen en informatie over wet en regelgeving rondom Veilig werken in de praktijklokalen. Ontwikkeld i.s.m. Voion, kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken.VOOR VRAGEN NEEM CONTACT OP

 
 
 

Checklists

Met de checklists voor lokalen en apparaten beoordeelt u periodiek of aan alle aspecten rond veiligheid voldaan is. Gebruik de lijsten die in uw schoolsituatie van toepassing zijn.

Bekijken

Arbo

Informatie over Arbo Wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor de praktijklokalen van belang zijn.

Bekijken

Adviezen

 • 1 / Instructie over gebruik apparaten

  Geeft u instructie over het gebruik van apparaten die bij onzorgvuldig gebruik gevaarlijk kunnen zijn? Registreer dan dat de leerlingen de instructie gehad hebben en laat ze daarvoor per apparaat tekenen. Dan heeft u daar voor uzelf inzicht in en staat u sterker als de inspectie komt controleren.

 • 2 / Ongevallen en incidentenregistratie

  Het is zinvol dat lncidenten (ook ’bijna-ongelukken’) vastgelegd worden. Dan kunnen te nemen veiligheidsmaatregelen onderbouwd worden, kan de informatie toegevoegd worden aan de RI&E en kan de school verantwoording afleggen over de mate van veiligheid.

 • 3 / Nieuwbouw of renovatie

  Bij nieuwbouw of renovatie is advies door deskundigen (bijvoorbeeld brandweer, gemeente, Arbodienst of Inspectie SZW) en van een vertegenwoordiging van de vakdocenten noodzakelijk.

 • 4 / Arbo deskundigheid

  De praktijkdocent(en) zijn dé specialisten met ervaring in de verschillende praktijkvakken. Het is aan te bevelen dat de arboverantwoordelijke van de school zich door vakdocenten laat bijstaan om vakspecifieke risico’s bij praktijkvakken goed te beoordelen.

 • 5 / Toezicht

  De praktijkvakken zijn vakken met een verhoogd risico. Het toezicht op leerlingen in het praktijklokaal draagt de werkgever (bestuur/ directie) op aan de vakleraar. Om te voorkomen dat ongelukken gebeuren, mogen leerlingen nooit zonder toezicht in een praktijklokaal aanwezig zijn. Tevens mogen leerlingen uitsluitend praktisch werken onder deskundig toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de docent.

 • 6 / Hulpverlening

  De praktijkvakken kennen een verhoogd veiligheidsrisico. Het is belangrijk dat er snel hulp geboden kan worden. Daarom is het wenselijk dat minstens één van de aanwezige praktijkdocenten opgeleid is tot bedrijfshulpverlener of is opgeleid om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten die specifiek bij praktijkvakken kunnen voorkomen.

 • 7 / Toezicht met kennis

  Een toezichthouder (docent in het praktijklokaal) moet over de vereiste vakinhoudelijke kennis én kennis t.a.v. de risico’s beschikken. Dat sluit toezicht door een niet (of onvoldoende) gekwalificeerde of géén enkel toezicht dus uit.

 • 8 / Controleer de EHBO doos

  Controleer de inhoud van EHBO doos (-dozen) regelmatig op volledigheid en houdbaarheid. Vaak worden de EHBO dozen in de praktijklokalen namelijk gebruikt voor pleisters en zijn dan niet meer geschikt bij een ernstiger ongeval.

 • 9 / Docent is verantwoordelijk

  Hoewel leerlingen als eerste verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen mag de docent daar niet op vertrouwen. Daarom is de docent verantwoordelijk voor de veiligheid in het praktijklokaal en het toezicht op de naleving van instructies.