Arbo

Arbo voor OP, OOP en leerlingen

Veilig (leren) werken speelt bij alle vmbo profielen. Elk beroep heeft zijn eigen risico’s voor de veiligheid en gezondheid. Niet voor niets zijn er verschillende beroepsziektes bekend. Denk aan kapperseczeem, stoflongen en RSI. In het  vmbo zijn er leersituaties waarin docenten en leerlingen aan min of meer dezelfde risico’s kunnen blootstaan (naast onderwijs specifieke risico’s). Leerlingen scholen in vakspecifieke veiligheid begint bij een goede veiligheidscultuur op school; kennis en voorbeeldgedrag.

Een ongeluk met een leerling in het Z&W lokaal kan tot ernstig of blijvend letsel leiden. Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar er is veel dat gedaan kan en moet worden om risico’s zo klein mogelijk te maken. Dat is precies wat de leerlingen en hun ouders van school mogen verwachten en wat de maatschappij verwacht van werkgevers en werknemers. Later op de werkvloer en ook nu in het praktijklokaal.

Op deze pagina's vindt u informatie over de toepassing van Arbo wet- en regelgeving voor de praktijklokalen Zorg en Welzijn in het voortgezet onderwijs.

Vakspecifieke informatie is hier beschreven, voor een uitgebreide toelichting op de Arbowet wordt in de tekst verwezen naar online vindplaatsen van wet- en regelgeving, waaronder de Arbocatalogus-VO, een praktische vertaling van de Arbowet richting gebruik in het Voortgezet Onderwijs.

Bij de informatie op deze site is uitgegaan van:

  • Actuele informatie over arbo voor de Zorg en Welzijn
  • Verkleinen van de risico’s en de aansprakelijkheid voor leraren
  • Verschaffen van toegankelijke informatie voor directies en Medezeggenschapsraden op scholen in het voortgezet onderwijs, vooral met betrekking op het veilig werken in de praktijklokalen Zorg en Welzijn

Op dit deel van de site vindt u informatie over wet en regelgeving rond veiligheid: het gaat over de bedoeling van de wet en over specifieke onderwerpen veiligheid van apparaten, veiligheidsinstructie aan leerlingen, verantwoordelijkheid rond veiligheid, ed.

  • Onder de button Instructiekaarten vindt u apparaat-instructiekaarten voor leerlingen.
  • Onder de button Checklists staan handige controlelijsten voor een veilig lokaal.

Daarnaast besteedt dit deel van de site aandacht aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Arbowetgeving is door de teksten heen verweven. Voor een thematisch overzicht van arbo normen die voor onderwijswerkgevers- en werknemers van toepassing zijn zie: www.arbocatalogus-vo.nl.

Deze site is ontwikkeld i.s.m. Voion, dé Arbo organisatie van werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs voor een veilige, gezonde en professionele werkomgeving.