MENU
Deze site als link op je tablet of smartphone? > Hoe doe ik dat?

Veilig werken bij Dienstverlening en Producten


Een goede veiligheidscultuur op school begint met kennis van zaken en voorbeeldgedrag. Veilig werken is niet alleen een wettelijke verplichting voor werknemers, OP en OOP. Ook van leerlingen wordt verwacht dat zij opdrachten veilig uitvoeren. Bij sommige opdrachten is veilig leren werken een apart lesonderdeel dat ook apart wordt beoordeeld. Laat als docent zien dat veiligheid ook belangrijk is als er geen punten te verdienen zijn.

Op deze site vind je informatie over wet- en regelgeving, instructiekaarten voor leerlingen en checklists om je lokaal en apparaten te controleren op veiligheid. Ontwikkeld i.s.m. Voion, kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken.

NEEM CONTACT OP VOOR VRAGEN

Checklists

Met de checklists voor lokalen en apparaten beoordeel je periodiek of aan alle aspecten rond veiligheid voldaan is. Gebruik de lijsten die in jouw schoolsituatie van toepassing zijn.

Bekijken

Arbo

Informatie over wet- en regelgeving op arbogebied en andere veiligheidsaspecten die voor de D&P-praktijklokalen van belang zijn.

Bekijken

Adviezen

 • 1 / Instructie over gebruik machines

  Als docent geef je instructie over het gebruik van machines. Registreer en laat de leerlingen per machine tekenen dat ze de instructie gehad hebben. Dan heb je daar voor jezelf inzicht in en sta je sterker als de inspectie komt controleren.

 • 2 / Ongevallen- en incidentenregistratie

  Het is zinvol dat incidenten (ook ’bijna-ongelukken’) vastgelegd worden. Dan kunnen te nemen veiligheidsmaatregelen onderbouwd worden, kan de informatie toegevoegd worden aan de RI&E en kan de school verantwoording afleggen over de mate van veiligheid.

 • 3 / Nieuwbouw of renovatie

  Bij nieuwbouw of renovatie is advies door deskundigen (bijvoorbeeld brandweer, gemeente, arbodienst of Inspectie SZW) en van een vertegenwoordiging van de vakleraren noodzakelijk.

 • 4 / Arbodeskundigheid

  Gezien de vakspecifieke risico’s bij praktijkvakken is het aan te bevelen dat de arboverantwoordelijke van de school zich laat bijstaan door een of meer praktijkdocenten met ervaring in de verschillende praktijkvakken.

 • 5 / Toezicht

  De praktijkvakken zijn vakken met een verhoogd risico. Het toezicht op leerlingen in het praktijklokaal draagt de werkgever (het bestuur / de directie) op aan de vakleraar. Om te voorkomen dat ongelukken gebeuren mogen leerlingen nooit zonder toezicht in een praktijklokaal aanwezig zijn. Tevens mogen leerlingen uitsluitend praktisch werken onder deskundig toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de docent.

 • 6 / Hulpverlening

  De praktijkvakken kennen een verhoogd veiligheidsrisico. Het is belangrijk dat er snel hulp geboden kan worden. Daarom is het wenselijk dat minstens één van de aanwezige praktijkdocenten opgeleid is tot bedrijfshulpverlener of om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten die specifiek bij praktijkvakken kunnen voorkomen.

 • 7 / Toezicht met kennis

  Een toezichthouder (docent in het praktijklokaal) moet over de vereiste vakinhoudelijke kennis én kennis t.a.v. de risico’s beschikken. Dat sluit toezicht door een onvoldoende of niet-gekwalificeerde en geen enkel toezicht dus uit.

 • 8 / Tweehandenbediening

  Heb je een machine met tweehandenbediening? Werk daar uitsluitend met één persoon aan. Kijk voor meer tips over veilig werken met machines onder de 'Arbo'-tab.

 • 9 / Controleer de EHBO-doos

  Als je in het praktijklokaal een EHBO-doos hebt, controleer dan regelmatig de inhoud op volledigheid en houdbaarheid. Vaak worden de EHBO-dozen in de praktijklokalen namelijk gebruikt voor pleisters. Zij zijn dan niet meer geschikt voor een ernstiger ongeval.

 • 10 / Docent is verantwoordelijk

  Hoewel leerlingen als eersten verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen mag de docent daar niet op vertrouwen. De docent is verantwoordelijk voor de veiligheid in het praktijklokaal en het toezicht op de naleving van instructies.