MENU

Arbo

Veilig leren werken bij Dienstverlening en Producten

Op deze site zijn instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists te vinden. Met de checklists kan een docent beoordelen of het praktijklokaal en de gebruikte apparatuur veilig zijn. Knelpunten en zaken die daarbij naar voren komen en niet (helemaal) duidelijk zijn moeten in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) van de school worden opgenomen. Dat is een taak voor de preventiemedewerker of degene die in school de preventieve taken heeft. Als er over veiligheid wensen, knelpunten of onduidelijkheden zijn, dan moeten die opgenomen worden in het plan van aanpak bij de RI&E of Arboscan-VO.

De instructie van de docent over het gebruik van machines en apparaten, de instructiekaarten én een goede begeleiding zorgen ervoor dat leerlingen veilig aan het werk kunnen.

Praktijkruimtes zijn de ruimtes met het grootste veiligheidsrisico. Bij het bewerken van materialen kunnen ongelukken gebeuren. Ongelukken met elektrische gereedschappen en machines zijn meestal meteen ernstig. Daarom is aandacht voor veiligheid(sgedrag) in de praktijklessen extra belangrijk. Enerzijds zorg je ervoor dat de ruimte zo veilig mogelijk is en anderzijds leer je de leerlingen om veilig te werken.

Creëer een veilige omgeving door:

  • de indeling van de ruimtes in de praktijklokalen (lay-out) te beoordelen;
  • good housekeeping / orde en netheid; voorkom stofexplosiegevaar (ATEX) door goede stofafzuiging en door schoonhouden van het lokaal en gereedschappen, apparaten en machines;
  • te werken aan veiligheidsbewustzijn van leerlingen (o.a. door begeleiding tijdens en instructie over het werken met machines); maak gebruik van de instructiekaarten en de cursus voor leerlingen over veilig werken;
  • de machines/materialen/apparaten op veiligheid te beoordelen met behulp van de checklists;
  • het door de school laten borgen van periodieke keuringen van machines/materialen/apparaten, waarbij snijgereedschappen speciale aandacht verdienen.

Daarnaast besteedt dit deel van de site aandacht aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Arbowetgeving is door de teksten heen verweven. Voor een thematisch overzicht van arbonormen die voor onderwijswerkgevers en -werknemers van toepassing zijn, zie www.arbocatalogus-vo.nl.