MENU

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, waarbij is gestreefd naar volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Heb je opmerkingen over de inhoud? Dan verzoeken wij je om je reactie te mailen naar info@voion.nl. Ook ervaringen, oplossingen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom.