MENU
Deze site als link op uw tablet of smartphone? > Hoe doe ik dat?

Veilig werken binnen het praktijkonderwijs

Een goede veiligheidscultuur op school begint bij aanwezigheid van kennis en goed gedrag. Een docent die laat zien dat veiligheid belangrijk is, wordt door de leerlingen gevolgd.

Op deze site vind je o.a. informatie over wet en regelgeving rond veiligheid (bijvoorbeeld over machines en afzuiging), machine-instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists voor een veilig lokaal en apparatuur. Deze site is ontwikkeld i.s.m. Voion, kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken.VOOR VRAGEN NEEM CONTACT OP

Checklists

Met de checklists voor lokalen en machines beoordeelt u periodiek of aan alle aspecten rond veiligheid voldaan is. Gebruik de lijsten die in uw schoolsituatie van toepassing zijn.

> Bekijken

Arbo

Informatie over Arbo Wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal extra van belang zijn.

> Bekijken

Adviezen

 • 1 / Instructie bij machinegebruik

  Voordat een leerling voor de eerste keer een machine gebruikt, geeft u als docent instructie. Registreer wanneer u de instructie gegeven heeft en laat de leerlingen tekenen dat ze deze gehad hebben. U kunt dan bij de Inspectie altijd aantonen dat leerlingen geinstrueerd zijn. 

 • 2 / Ongevallen en incidentenregistratie

  Het is zinvol dat lncidenten (ook ’bijna-ongelukken’) vastgelegd worden. Dan kunnen te nemen veiligheidsmaatregelen onderbouwd worden, kan de informatie toegevoegd worden aan de RI&E en kan de school verantwoording afleggen over de mate van veiligheid.

 • 3 / Nieuwbouw of renovatie

  Bij nieuwbouw of renovatie is advies door deskundigen (bijvoorbeeld brandweer, gemeente, Arbodienst of Inspectie SZW) en van een vertegenwoordiging van de vakleraren noodzakelijk.

 • 4 / Arbocommissie

  Gezien de vakspecifieke risico’s bij praktijkvakken is het aan te bevelen dat de arboverantwoordelijke van de school zich laat bijstaan door praktijkdocent(en) met ervaring in de verschillende praktijkvakken.

 • 5 / Toezicht

  De praktijkvakken zijn vakken met een verhoogd risico. Het toezicht op leerlingen in het praktijklokaal draagt de werkgever (bestuur/ directie) op aan de vakleraar. Om te voorkomen dat ongelukken gebeuren, mogen leerlingen nooit zonder toezicht in een praktijklokaal aanwezig zijn. Tevens mogen leerlingen uitsluitend praktisch werken onder deskundig toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de docent.

 • 6 / Hulpverlening

  De praktijkvakken kennen een verhoogd veiligheidsrisico. Het is belangrijk dat er snel hulp geboden kan worden. Daarom is het wenselijk dat minstens één van de aanwezige praktijkdocenten opgeleid is tot bedrijfshulpverlener of is opgeleid om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten die specifiek bij praktijkvakken kunnen voorkomen.

 • 7 / Toezichthouder

  Een toezichthouder moet over de vereiste vakinhoudelijke kennis én kennis t.a.v. de risico’s beschikken. Dat sluit toezicht door een niet (of onvoldoende) gekwalificeerde of géén enkel toezicht dus uit.

 • 8 / Twee-handen bediening

  Heeft u een machine met 2-handenbediening: werk daar uitsluitend met één persoon aan. Kijk voor meer tips over veilig werken met machines onder Arbo > machineveiligheid.

 • 9 / Controleer de EHBO doos

  Als u in het praktijklokaal een EHBO doos heeft, controleer dan regelmatig de inhoud op volledigheid en houdbaarheid. Vaak worden de EHBO dozen in de praktijklokalen namelijk gebruikt voor pleisters en zijn dan niet meer geschikt bij een ernstiger ongeval.