MENU

Arbo

Op deze site zijn machine-instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists te vinden. Met de checklists kan een docent beoordelen of het praktijklokaal en gebruikte apparatuur veilig genoeg zijn. Knelpunten die hieruit naar voren komen worden op schoolniveau opgenomen in de RI&E (voor het voortgezet onderwijs is dat de Arboscan-VO) en het bijbehorende Plan van Aanpak. De instructiekaarten, het werkboekje ”Veiligheid in het Technieklokaal”, instructie over het gebruik van machines en een goede begeleiding, zorgen ervoor dat leerlingen veilig aan het werk kunnen.

Op dit deel van de site vindt u achtergrondinformatie over veiligheid, zoals:

  • Machineveiligheid bij levering, tijdens gebruik en onderhoud.
  • Lay-out machinale (houtbewerkingsmachines) en vrije ruimte rond machines en werktafels.
  • Keuring en CE-markering.
  • Houtstof, lasrook, schadelijk geluid (herkennen veilige grens van 80 dB(A)).
  • Groepsgrootte en begeleiding: criteria van toepassing op het aantal leerlingen in een praktijklokaal.
  • Sociale veiligheid: gedragskenmerken jongeren, ontwikkeling van hun brein, gevolgen leidinggeven.
  • Als er toch wat gebeurt: EHBO, aansprakelijkheid, WA-verzekering.