MENU

Houtstof en -explosiegevaar

Bij werkzaamheden waar houtstof vrijkomt, moet afzuiging gebruikt worden en de ruimte schoongemaakt met een stofzuiger.

Bij werkzaamheden waar houtstof vrijkomt, moeten maatregelen genomen zijn om de blootstelling te beperken, zoals afzuiging bij houtbewerkingmachines. De blootstelling aan houtstof in het algemeen moet beoordeeld worden; bij twijfel kan dit gemeten worden door een deskundige. Verder moet bij het schoonmaken van de ruimte gebruik gemaakt worden van een stofzuiger i.p.v. een bezem om de opwerveling van stof tegen te gaan

Bij houtbewerkingen kan (de opvang van) houtstof een stofexplosie veroorzaken. Uit de resultaten van de Inspectie in 2009 blijkt dat 74% van de scholen met een houtstofinstallatie onvoldoende maatregelen had getroffen tegen stofexplosiegevaar. Een houtstof afzuiginstallatie bevat altijd delen waar het explosierisico groot is, in het bijzonder de filterinstallatie en de houtopvang (mothok).

Houtstof kan met zuurstof uit de omgeving als gevolg van opwerveling een explosief mengsel vormen. Om dit mengsel tot explosie te brengen is verder een ontstekingsbron nodig zoals open vuur, een heet oppervlak, mechanische vonken, vonken als gevolg van statische elektriciteit (onvoldoende aarding van PVC buizen bijvoorbeeld) of vonken uit elektrische apparatuur. Het is daarom van belang dat apparatuur en werkomgeving voldoen aan de ATEX richtlijn (de Europese richtlijn voor explosieveiligheid).

Bij controle kijkt de Arbodienst of de afzuigvoorziening en de afzuiginstallatie aan deze richtlijn voldoen. Het risico rond houtstofexplosiegevaar moet opgenomen worden in de RI&E.

Meer informatie in de bijlage over Stofexplosies en Atex richtijnen.