MENU

Werkboekje techniek

Het werkboekje techniek bevat veel algemene informatie voor leerlingen over veilig werken en is breder inzetbaar dan de titel doet vermoeden.

Het werkboekje bestaat uit één pdf document met 8 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een pagina met informatie en een pagina met opdrachtjes en vragen en kost ongeveer 10 - 15 minuten. Door de korte tijd die nodig is per hoofdstuk kan het prima bij (de eerste) acht lessen meegenomen worden. Er is een afsluitende meerkeuzetoets beschikbaar met 15 vragen (en antwoordenblad). Deze is, gezien de vrije toegankelijkheid van deze site, separaat op te vragen.

Het werkboekje techniek is ontwikkeld door Cor de Ridder en bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Veiligheidsvoorschriften 
  2. Persoonlijke beschermingsmiddelen en gedrag
  3. Brandveiligheid
  4. Elektriciteit
  5. Borden en pictogrammen
  6. Werken met gevaarlijke stoffen
  7. Geluid
  8. Machines en gereedschap in het technieklokaal

Werkboekje techniek

Eindtoets en antwoordenblad opvragen (bij de Nvon).