MENU

Gezondheidsrisico’s

Bij las- en snijwerkzaamheden komen uit het smeltbad en de toevoegmaterialen, zoals elektroden, draad of poeder fijne stofdeeltjes en gassen vrij. Circa 90% van de lasrook komt uit de afsmeltende lastoevoegmaterialen. Tijdens het lassen worden grotere deeltjes veelal weggeslingerd als lasspatten. De fijne deeltjes blijven in de lucht zweven als lasrook. Vooral in de opstijgende rookpluim komen hoge concentraties fijne deeltjes voor. Die pluim is groter dan je kunt zien.

De gezondheidsrisico’s van lasrook worden vaak onderschat, omdat de inademing niet direct permanente klachten geeft. Het staat vast dat lasrook op lange termijn ongezond is. Het inademen ervan, ook in heel kleine hoeveelheden, kan de luchtwegen schaden. Afhankelijk van het te lassen materiaal kan dat zelfs effect hebben op de vruchtbaarheid van mannen en kankerverwekkend (bij RVS) zijn. Zit de lasrook eenmaal in de longen, dan krijg je dat er niet meer uit.