MENU

Geluid

Geluid boven[1] 80 dB(A) kan lawaaidoofheid veroorzaken. Jongeren zijn zich lang niet altijd bewust van de blijvende schade die dit op kan leveren. Hoe harder het geluid, hoe korter de tijd voordat het schadelijk wordt. Bij bijvoorbeeld 89 dB(A) treed gehoorschade op bij 1 uur per dag blootstelling en bij 110 dB(A) (bijvoorbeeld een cirkelzaag) al na 30 seconden per dag! Bij hoge geluidspieken, zoals bij slaan op metaal, kan zelfs direct gehoorschade optreden.

Lawaaidoofheid is blijvend en heeft grote sociale gevolgen. Uit onderzoek van bureau Trendbox blijkt dat jongeren weten dat ze kans hebben op gehoorschade, maar dat bijna driekwart niets doet aan hoge geluidsvolumes bij mp3 spelers en popconcerten. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat ze tot ongeveer twaalf uur later last hebben van hun gehoor na blootstelling aan teveel lawaai. Bij ongeveer driekwart van hen leidt dat zelfs tot tijdelijke slechthorendheid.

Bewerking Geluidsniveau dB(A) Bewerking Geluidsniveau dB(A)
Cirkelzagen 85 - 110 Slijpen 95 - 115
Knippen 88 - 98 Stansen 90 - 110
Draaien 85 - 96 Frezen 70 - 80
Lassen 80 - 120 Hameren, smeden 95 - 110

Overzicht van geluidsniveaus in de metaalsector

Om een idee te geven van de veilige grens van 80 db(A): dat is het geluid tijdens een gesprek op één meter afstand van elkaar zonder de stem te hoeven verheffen.

Schadelijk geluid vermindert u door de geluidsbron aan te pakken. Indien mogelijk heeft een collectieve oplossing (bijvoorbeeld geluidsdemping aan of om de machine) de voorkeur boven een individuele oplossing met PBM. De leerlingen hebben ook verplichtingen. Gebruiken ze de gehoorbescherming niet? Spreek ze dan hierop aan en leg dit bij herhalend waarschuwen vast.


[1] De grenswaarde is formeel een gemiddelde dagdosis van 80 dB(A). Omdat dat moeilijk te controleren is wordt in de Arbocatalogus-VO 80 db(A) als grens gehanteerd.