MENU

Lassen: lasrook

Meer dan de helft van de werknemers in de metaal wordt regelmatig blootgesteld aan lasrook, gassen en snijdampen. Bij inademing kunnen die stoffen een risico vormen voor de gezondheid. Als jongeren zich op school al bewust zijn van de risico’s en wat ze daartegen kunnen doen, is het later een automatisme om zich ertegen te beschermen.

De schadelijkheid van lasrook hangt onder meer af van het type lasproces, welk metaal gelast wordt en het lastoevoegmateriaal.

Op de verschillende pagina´s vindt u:

  • tips voor gezond lassen in het klaslokaal

en informatie over:

  • de wettelijke eisen
  • de gezondheidsrisico´s
  • ventilatie en afzuiging
  • lasrook in de beroepspraktijk