MENU

Inspectieblad SZW stages

De Inspectie SZW maakt voor het beoordelen van stages voor leerlingen onder 18 jaar gebruik van een Inspectieblad Stages*. Dit inspectieblad bevat een viertal vragen (met toelichting) over het herkennen van gevaar en een vraag over het beoordelen van risico's aan de hand van maatregelen. Aan het einde van het document wordt ingegaan op de afhandeling van overtredingen.

De vragen over het herkennen van gevaar gaan in op:

  1. Lopen er leerlingen stage binnen het bedrijf of instelling? Wat is hun leeftijd? 
  2. Zijn de werkzaamheden van de leerlingen toegestaan? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 13/14/15 jaar en 16/17 jaar.
  3. Worden de arbeids- en rusttijden in acht genomen? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussn maatschappelijke stage (13/14 jaar en 15 jaar) en beroepsstage (14/15 jaar en 16/17 jaar). Het document bevat een gedetailleerde opsomming van werk- en rusttijden per categorie.
  4. Heeft de praktijkleerling in de stageweek ook nog les of een bij- of vakantiebaantje?

Bij het beoordelen van risico's aan de hand van maatregelen wordt ingegaan op de vraag hoe door de werkgever invulling gegeven wordt aan de randvoorwaarden middels bijvoorbeeld een stagecontract, voorlichting en toezicht.

Het Inspectieblad Stages van de Inspectie SZW* kunt u hier downloaden.


* Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van Inspectie SZW. Basisinspectiemodules zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de Inspectie SZW, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt.

Basisinspectiemodules zijn opgesteld aan de hand van de stand van de techniek. Werkwijzen zijn algemeen omschreven en inspecteurs van Inspectie SZW kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de beschreven werkwijze.