MENU

Wettelijke eisen

De overheid stelt strenge eisen aan lasrookconcentratie. De grenswaarden worden aangeduid in milligrammen per kubieke meter (mg/m3) lucht en zijn voor verschillende metalen onder andere te vinden in de Brochure ‘Lasrook Hou ’t buiten je lijf’[1]. Bedrijven moeten de blootstelling aan lasrook opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

In het Arbobesluit staat dat de risico’s van lasrook zoveel mogelijk bij de bron moeten worden weggenomen door te zorgen voor goede afzuig- en ventilatieapparatuur en PBM. De leerling moet deze gebruiken.

[1] Bron: Lasrook Hou ’t buiten je lijf, gezamenlijke uitgave van FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, Vereniging FME-CWM, Metaalunie en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).