MENU

WA-verzekering voor stage

Onlangs kregen we de vraag of een school een WA-verzekering voor stages moet afsluiten. Wij legden deze vraag voor aan Voion, de Arbo organisatie voor het voortgezet onderwijs.

Over de regelgeving rond een WA-verzekering voor stages zegt Voion het volgende:

"Een leerling moet op stage WA verzekert zijn. Wie die verzekering afsluit en wie de premie betaald, wordt vastgelegd in de stage overeenkomst.

Voor stages geldt dat leerlingen activiteiten verrichten in het kader van het onderwijs dat zij genieten. Er ligt bij de school dus een verantwoordelijkheid om te zorgen dat ook derden beschermd worden tegen gedragingen van leerlingen. Het ligt daarom voor de hand dat de school een WA-verzekering afsluit voor het geval een leerling tijdens een stage schade veroorzaakt aan/in het stagebedrijf. Maar de school en het stagebedrijf kunnen in onderling overleg in de stage- overeenkomst opnemen dat de verzekering afgesloten en/of betaald wordt door het stagebedrijf."

Lees voor meer informatie over de zorgplicht van scholen dit artikel in het vakblad voor juristen en het proefschrift van Brechtje Maria Paijman over dit onderwerp.