MENU

Arbo

Veilig leren werken bij Bouwen, Wonen en Interieur

Op dit deel van de website vindt u (achtergrond)informatie over veilig leren en werken in het praktijklokaal BWI.

De machinale is de ruimte met het grootste veiligheidsrisico. Daarom zijn specifiek voor deze ruimte een aantal veiligheidsaspecten extra van belang. Enerzijds zorgt u ervoor dat de ruimte zo veilig mogelijk is en anderzijds leert u de leerlingen om veilig te werken.

Creëer een veilige omgeving door:

  • de indeling van de ruimte in de machinale (lay-out) te beoordelen aan de hand van de oppervlakte tekeningen van 11 basismachines
  • de machines op veiligheid te beoordelen met behulp van de checklists / controlelijsten
  • het borgen van periodieke keuringen van machines en gereedschappen, waarbij snijgereedschappen speciale aandacht verdienen
  • rekening te houden met stofexplosiegevaar (Atex) en
  • te werken aan veiligheidsbewustzijn van leerlingen (o.a. door begeleiding tijdens – en instructie over het werken met machines). Maak gebruik van de instructiekaarten, de cursus ‘Basisveiligheid over veilig werken op stage en in het lokaal’

Daarnaast besteedt dit deel van de site aandacht aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De arbowetgeving is door de teksten heen verweven. Voor een thematisch overzicht arbonormen die voor onderwijswerkgevers- en werknemers van toepassing zijn zie: www.arbocatalogus-vo.nl.