MENU

Geluid en galmtijd

Wanneer is er sprake van schadelijk geluid?

De grenswaarde is formeel een gemiddelde dagdosis van 80 dB(A). Daarbij wordt gerekend met een werkdag van 8 uur. Maar let op: decibel is een verhouding op logaritmische schaal. Daardoor kan de gemiddelde dagdosis geluid niet met een rekenkundig gemiddelde vastgesteld worden (zie wikipedia > Optellen van geluidsniveaus). Arboportaal.nl > lawaai zegt: "De afname bij een halvering van de duur bedraagt 3 dB(A). Bij een blootstelling aan 83 dB(A) bij 8 uur zal de belasting bij 4 uur 80 dB(A) worden, mits de geluidsdosis bij de andere 4 uur veel lager ligt."

De kans dat blootstellingsnormen door leerlingen worden overschreden is niet zo groot. Het dragen van PBM’s (Persoonlijk Beschermingsmiddelen) bij lawaaiige activiteiten zal daardoor vaak alleen een didactisch doel dienen. De docent in het lokaal loopt meer risico. Onder 80 dB(A) hoeft de werkgever geen PBM ter beschikking te stellen. Als de dagdosis hoger is dan 85dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbescherming te dragen. 80 dB(A) is vergelijkbaar met het geluidsniveau tijdens een gesprek op één meter afstand van elkaar zonder de stem te hoeven verheffen.

Gehoorbescherming

Er zijn verschillende soort gehoorbescherming. Voor leerlingen kunnen wegwerp oordopjes die voor een geluidsdemping van 10 dB(A) tot 20 dB(A) zorgen, gebruikt worden. Voor docenten worden otoplastieken geadviseerd: op maat gemaakte gehoorbescherming waarmee een demping van 43 dB(A) kan worden bereikt en de verstaanbaarheid wel enigszins overeind blijft.

Rondom preventie van gehoorschade zijn meer minimum eisen opgesteld. Deze vind u onder de norm Lawaai en gehoorbescherming’ in de Arbocatalogus-VO.

Galm 

Te veel galm verergert geluidsoverlast. Globaal wordt galm versterkt door harde oppervlaktes als tegels, beton, glas en gladde plafonds en verminderd door gebruik van absorberende materialen als gordijnen en vloerkleden. Ook de grootte van de ruimte heeft effect op de galm. 

De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz. Dit dient door een professional gemeten te worden.

De Arbocatalogus-VO  > theorielokalen binnenklimaat hanteert als norm klasse C uit het programma van eisen van Frisse Scholen. Dat programma hanteert de volgende nagalmtijden:

  • Klasse C – Voldoende: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,8 seconde.
  • Klasse B – Goed: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,6 seconde.
  • Klasse A – Uitmuntend: gemiddelde nagalmtijd van maximaal 0,4 seconde.