MENU

Veiligheidsbewustzijn leerlingen

Het is van belang dat leerlingen veilig, sociaal en gezond werken aanleren voor gebruik tijdens de opleiding, als toekomstige werknemer en als deelnemer aan activiteiten op gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd.

Het allerbelangrijkste in het aanleren van veilig en sociaal werken is een goede en professionele begeleiding en het vervullen van de voorbeeldfunctie door de docent.

Daarnaast zijn er hulpmiddelen beschikbaar die meehelpen aan veilig werken door leerlingen Bijvoorbeeld de Instructiekaarten.

Instructiekaarten

De instructiekaarten zijn bedoeld om de leerling stapsgewijs te helpen bij het instellen en gebruik van machines, gereedschappen en apparatuur. Opgehangen bij de apparaten werken de kaarten als geheugensteun, waardoor de veiligheid vergroot wordt en de kans op ongevallen kleiner. Met het ophangen voldoet u meteen aan de norm van de Nederlandse Arbeidsinspectie om te zorgen voor duidelijke gebruiksinstructies in de Nederlandse taal op of nabij machines en apparatuur.

De instructiekaarten laten de kritieke punten bij het instellen en gebruik van de machine en het apparaat zien. Ze zijn overzichtelijk door het gebruik van foto’s en korte teksten. Op de kaart staan ook de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voordat de leerlingen met een machine of een apparaat gaan werken moeten ze de instructie van de docent over instellen en gebruik van de machine / het apparaat gehad hebben. Vergeet daarbij het bijbehorende gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet. De kaarten worden gebruikt als reminder en zijn niet bedoeld om de mondelinge en visuele instructie van de docent en de methode te vervangen.

U vindt de instructiekaarten onder 'Instructiekaarten'.