MENU

Veiligheid bij gebruik

Machine- en apparatenveiligheid bij gebruik

Gebruik machines / apparaten alleen waarvoor ze gemaakt zijn en op de manier zoals dat bedoeld is.

  • Laat de bescherming van bewegende delen intact en controleer die regelmatig.
  • Overbrug beveiligingen niet.
  • Als een machine / apparaat 2-handenbediening heeft mag uitsluitend één persoon de machine bedienen.
  • Laat leerlingen pas met de machine / het apparaat werken als ze instructie gehad hebben.
  • Bouw het zelfstandiger werken stapsgewijs op, op basis van kennis en vaardigheden.
  • Gebruik de instructiekaarten.
  • Spreek af wat leerlingen zelfstandig mogen, wat alleen onder toezicht of begeleiding en wanneer ze bepaalde machines / apparaten mogen starten.

Ongevallen vinden vaak plaats in situaties waarin de leerling niet alle aandacht bij het werk heeft, bijvoorbeeld door afleiding, onhandelbare afmetingen van materialen (groot, zwaar) of een storing van machine / apparaat.

Vraag bij de preventiemedewerker of bij facilitair na of onderhoud van machines en gereedschappen is geborgd zodat de kwaliteit, betrouwbaarheid, degelijkheid en veiligheid van de machine / het apparaat in orde is. Door preventief onderhoud worden machines in goede en dus in veilige staat gehouden. Bovendien worden onverwachte storingen en (hogere) kosten zoveel mogelijk voorkomen.

Voer onderhoud en reparatie van machines / apparaten niet zelf uit. Het schoonmaken kan alleen als de machines, apparaten stroom- of drukloos zijn.

Met de Checklists kunt u controleren of de machines aan alle veiligheidseisen voldoen.

Als er een onveilige situatie is en de docent komt er samen met de schoolleiding / bestuur (uiteindelijk verantwoordelijk voor veilig en gezond werk) niet tot een veilige oplossing, schakel dan de p(g)mr in. In het uiterste geval kan de werknemer het werk onderbreken. In dat geval moet de Nederlandse Arbeidsinspectie ingeschakeld worden.

Als een leerling vindt dat zijn werk aan een machine / apparaat niet veilig is, heeft hij het recht de werkzaamheden aan de machine te onderbreken tot de situatie veilig is.