MENU

Practicumreglement

In een kunstvaklokaal gelden een aantal regels om veilig te kunnen werken. Omdat leerlingen maar een paar uur per week in het lokaal zijn, kan een practicumreglement handig zijn om de regels onder de aandacht te houden.

Maak afspraken over:

  • Opbergen van materialen
  • Opbergen van werkstukken
  • Het bijhouden van een mededeling bord
  • Overdracht van het lokaal
  • Melden van gebreken
  • Melden van ongelukken
  • Schoonmaken van het lokaal
  • Schoonmaken van materialen
  • Hygiëne-eisen