MENU

Wat keuren en hoe vaak?

Alle arbeidsmiddelen (gereedschappen, machines, e.d.) zullen door gebruik slijten of door veroudering niet meer ‘als nieuw’ functioneren. Ze moeten wel veilig gebruikt kunnen worden. Daarom is een periodieke keuring nodig. De wet zegt daarover 'zo dikwijls als dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is'. De frequentie van keuren valt onder verantwoordelijkheid van de school. De leverancier of de keurmeester zullen u adviseren over de termijn waarbinnen opnieuw gekeurd moet worden (dit staat in het keuringsrapport). Voor elektrisch handgereedschap, ladders en trappen, transportmiddelen en hijs- en hefgereedschap is een jaarlijkse keuring gebruikelijk.

Vast aan de grond gemonteerde machines en apparaten moeten na installatie gekeurd worden op veilige plaatsing en veilige werking. Een keuring is ook verplicht als dit soort machines verplaatst worden. Onjuiste plaatsing kan leiden tot ongelukken. Dat geldt ook voor aanpassingen aan de machine en een machine na lange tijd weer in gebruik nemen. Ook in die gevallen moet de machine gekeurd worden op veilige werking.

Afzuiginstallaties (voor bijvoorbeeld houtstof, soldeerdampen etc.) moeten ook gekeurd zijn. Doorgaans is de afdeling facilitair of degene van schoolleiding met facilitair in portefeuille verantwoordelijk voor het tijdig laten keuren van alles dat gekeurd moet worden.