MENU

Ventilatie

Het lokaal goed ventileren is door de coronacrisis alleen maar actueler geworden. Aan de concentratie CO² in het lokaal is af te leiden hoe goed geventileerd wordt. In de buitenlucht is de concentratie CO² zo’n 400ppm. Dat is natuurlijk afhankelijk van waar de school staat; in de stad zit er waarschijnlijk meer CO² in de lucht dan in het dorp. Mensen ademen CO² uit. Dat betekent dat als een klaslokaal slecht geventileerd wordt de concentratie CO² toeneemt.

De Arbocatalogus-VO > binnenklimaat geeft normen voor de maximale concentratie CO². Klasse C uit het programma van eisen van Frisse Scholen geldt voor bestaande bouw.

  • Klasse C – Voldoende: de CO² concentratie in leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd maximaal 1.200 ppm. Dit geldt niet voor nieuwbouw. De maximale waarde mag daar 950 ppm zijn.
  • Klasse B – Goed: de CO² concentratie in leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd maximaal 950 ppm.
  • Klasse A – Uitmuntend: de CO² concentratie in leslokalen (in de ademzone) is tijdens gebruikstijd maximaal 800 ppm.