MENU

CE-markering

Bij machines geleverd vanaf 1995 is een CE markering, een ‘EG-verklaring van overeenstemming’ in het Nederlands en een Nederlandstalige handleiding verplicht.

Bij een controle kan de Inspectie hiernaar vragen, evenals naar een onderhouds- of controleboek, keuringslijsten, schriftelijke instructies en procedures en de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak.

Een correcte CE-markering is te herkennen aan:

  • Is een Verklaring van Overeenstemming opgesteld, ondertekend en aangeleverd?
  • Is de CE markering aangebracht (in de juiste grafische vorm)?
  • Is het typeplaatje compleet?
  • Zijn signaleringen (teksten, pictogrammen, etc.) op de machine aanwezig?
  • Is de gebruikershandleiding volledig, in de juiste taal opgesteld en aangeleverd?
  • Is de taal van de teksten op de machine juist?

Voor de machine in bedrijf wordt gesteld moet de fabrikant zorgen voor de goede CE-markering en keuring, spreek daar als nodig de leverancier op aan. Na inbedrijfstelling ligt de verantwoordelijkheid bij de school.