MENU

Instructiekaarten machines

De instructiekaarten voor machines leiden leerlingen stap voor stap door het gebruik van een machine.

Het is van belang dat leerlingen veilig en gezond werken aanleren voor gebruik tijdens de opleiding en als toekomstige werknemer. Het allerbelangrijkste in het aanleren van veilig werken is een goede en professionele begeleiding en voorbeeldfunctie.

Daarnaast zijn 'instructiekaarten' ontwikkeld die de leerling helpen om veilig aan machines te werken. De instructiekaarten zijn bedoeld om de leerling stapsgewijs door de kritieke punten bij het instellen en gebruik van een machine te loodsen. De instructiekaarten zijn overzichtelijk door het gebruik van foto’s en korte teksten. Op een apart blad staan algemene veiligheidsinstructies die voor alle machines gelden.

Opgehangen bij de machine werken de kaarten als geheugensteun, waardoor de veiligheid vergroot wordt en de kans op ongevallen kleiner. Daarmee is (een deel van) de verplichte voorlichting en instructie voor een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie aantoonbaar. 

Voordat de leerlingen met een machine gaan werken moeten ze de instructie van de docent over instellen en gebruik van de machine en het bijbehorende gebruik van PBM achter de rug te hebben. De kaarten worden gebruikt als reminder en zijn niet bedoeld om de mondelinge en visuele instructie van de docent of een methode te vervangen.