MENU

Levering en gebruik machines

Bij het bewerken van metaal komen grote krachten voor met risico op snijden, knellen en pletten. Ook kunnen wegvliegende spanen of vonken ernstig letsel veroorzaken.

Om dit te voorkomen worden machines voorzien van afscherming en beveiligingen. Ze moeten goed geplaatst en gekeurd worden en daarna veilig gebruikt en onderhouden.

Lees meer over de veiligheid van machines

  • vóór ingebruikname onder het kopje Machineveiligheid bij levering
  • tijdens gebruik onder het kopje Machineveiligheid na levering.