MENU

Lasrook in de beroepspraktijk

De leerling van nu is de werknemer van de toekomst. Als een jongere ervoor kiest om te gaan werken als lasser krijgt hij langdurig te maken met lasrook. Om te zorgen dat werknemers goed beschermd worden moeten werkgevers uitgebreide voorzieningen treffen in afzuiging en PBM. Verder kan lasrook beperkt worden door een andere lasmethode of betere PBM te kiezen.

Bij de diverse processen om materialen te lassen of snijden horen verschillende maatregelen. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure ‘Lasrook Hou ’t buiten je lijf’[1].


[1] Bron: Lasrook Hou ’t buiten je lijf, gezamenlijke uitgave van FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, Vereniging FME-CWM, Metaalunie en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).