MENU

BasisInspectieModule Arbeidsinspectie relevant voor stages

De Arbeidsinspectie beoordeelt stages voor leerlingen aan de hand van BasisInspectieModule (BIM) Arbeid door jeugdigen en kinderen*. Met deze inspectiemodule kunt beoordelen of de stagewerkzaamheden voor leerlingen van verschillende leeftijd zijn toegestaan. 

Leerlingen van 13, 14 en 15 jaar mogen, in het kader van een maatschappelijke stage, niet-industriële arbeid van licht aard verrichten.

Leerlingen van 14 en 15 jaar mogen, in het kader van een beroepsstage arbeid van lichte aard verrichten, terwijl leerlingen van 16 en 17 jaar onder deskundig toezicht ook werkzaamheden mogen verrichten waaraan bijzondere eisen worden gesteld.

De BIM Arbeid door jeugdigen en kinderen licht toe wat er onder die werkzaamheden verstaan wordt en welke voorwaarden van toepassing zijn.   

De BIM Arbeid door jeugdigen en kinderen van de Arbeidsinspectie* kunt u hier downloaden.


* Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van de Arbeidsinspectie. Basisinspectiemodules zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de de Arbeidsinspectie, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt.

Basisinspectiemodules zijn opgesteld aan de hand van de stand van de techniek. Werkwijzen zijn algemeen omschreven en inspecteurs van de Arbeidsinspectie kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de beschreven werkwijze.