MENU

Lassen: lasrook

Meer dan de helft van de werknemers in de metaal wordt regelmatig blootgesteld aan lasrook, gassen en snijdampen. Bij inademing kunnen die stoffen een risico vormen voor de gezondheid.

De schadelijkheid van lasrook hangt onder meer af van het type lasproces, welk metaal gelast wordt en het lastoevoegmateriaal.

Als jongeren zich op school al bewust zijn van de risico’s en wat ze daartegen kunnen doen, is het later een automatisme om zich ertegen te beschermen.

Op de verschillende pagina´s vindt u:

  • tips voor gezond lassen in het klaslokaal

en informatie over:

  • de wettelijke eisen
  • de gezondheidsrisico´s
  • ventilatie en afzuiging
  • lasrook in de beroepspraktijk

Kijk voor meer info over lassen met folders en instructiefilms voor vmbo leerlingen op www.5xbeter.nl. Op deze site zijn ook praktische hulpmiddelen over machineveiligheid, schadelijk geluid, oplosmiddelen, hulpmiddelen voor fysieke belasting en nieuwkomers in de metaal te vinden. Een licentie voor gebruik kunt u op de site gratis aanvragen.