MENU

Machineveiligheid bij levering

Voor de vervorming of verspaning van metaal zijn grote krachten nodig met risico op snijden, knellen en pletten. Ook kunnen wegvliegende spanen of vonken ernstig letsel veroorzaken. Om dit te voorkomen worden machines voorzien van afscherming en beveiligingen.

Bij aflevering:

  • De machine moet van goede kwaliteit, betrouwbaar en degelijk zijn en aan alle veiligheidseisen voldoen.

Een stationaire machine (staat vast op één plaats) moet goed geplaatst worden:

  • De machine moet zo geplaatst zijn dat er geen gevaar is voor verschuiven, omvallen en kantelen van de machine, oververhitting, ontploffing en elektrocutie.
  • Rondom de machine en tussen meubilair en machines moet er voldoende loop- en werkruimte zijn.

Laat de leverancier deze aspecten meenemen bij de keuring vóór ingebruikstelling. Meer informatie over keuring en CE-markering vindt u onder de kopjes Keuring en CE-markering'

Formeel beperkt de verantwoordelijkheid van de leverancier zich tot de betrouwbaarheid van de machine; de school is verantwoordelijk voor veilige plaatsing (Arbobesluit hoofdstuk 7). De leverancier zal de machine echter vaak plaatsen en kan u hierover adviseren.

Sla de ondertekende keuringspapieren op. Vanaf het moment van ingebruikstelling krijgt de school de volledige verantwoordelijkheid.