MENU

VCA verplicht voor stage?

Een school vroeg ons of vmbo-leerlingen die op stage gaan volgens de wet in het bezit moeten zijn van een VCA-certificaat. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Voion, de organisatie die het voortgezet onderwijs ondersteunt op Arbogebied, geeft daarop het volgende antwoord:

We kunnen daar heel kort over zijn: er is geen enkele wettelijke verplichting om over een VCA-certificaat te beschikken.  

Waarom vragen bedrijven hun werknemers dan om een VCA-certificaat? Scholen doen er goed aan deze vraag aan de bedrijven te stellen en hen te vragen welk probleem zij met een VCA-certificaat denken op te lossen. Mogelijk weten bedrijven niet wat leerlingen al allemaal leren op school over veilig werken. Het zou een mooi moment zijn om kennis over veilig werken te delen en daarover – bijvoorbeeld in een stageovereenkomst – nadere afspraken te maken.

Dus: uw leerlingen hebben de opleiding op uw school! De kwaliteit van uw opleiding zou al voldoende garantie moeten bieden voor hun kennisniveau rond veilig werken. Mochten bedrijven volharden dan is het wellicht een idee ze uit te nodigen op school om hen te laten zien wat leerlingen allemaal bijgebracht wordt op het vmbo.