MENU

Keuring

Arbeidsmiddelen die kunnen slijten moeten (periodiek) gekeurd worden. De wet spreekt bij de frequentie van keuringen over “zo dikwijls als dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is”. Dit is een verantwoordelijkheid van de school; de leverancier kan u hierover adviseren. De periodiciteit van de keuringen moet door de school meegenomen worden in de RI&E en het Plan van Aanpak.

Indien de veiligheid mede afhangt van de installatie op locatie, wat bij vast gemonteerde machines bijna altijd het geval is, moet de machine voor eerste gebruik gekeurd worden op juiste installatie en goed en veilig functioneren. Keuring is ook verplicht als een machine verplaatst wordt, bij slijtage die aanleiding kan geven tot gevaarlijke situaties en bij uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals ongevallen, aanpassingen aan de machine en na langdurig buiten gebruik.

Voor elektrisch handgereedschap, ladders en trappen, transportmiddelen en hijs- en hefgereedschap is een jaarlijkse keuring vereist.

De keuring moet uitgevoerd worden door een deskundige, zoals leverancier, fabrikant of erkend instituut. De bewijsstukken van de keuring moeten getoond kunnen worden aan de Inspectie.

Vergeet bij de keuring van machines niet de afzuiginstallatie mee te nemen.