MENU

Lassen: hitte, elektriciteit en milieu

Naast lasrook en straling leveren las- en snijprocessen ook risico’s op rond hitte, spatten, het werken met elektriciteit en het milieu.

Hitte en spatten
Door de hitte van het werkstuk en wegspringende lasspatten loopt de lasser het risico zich te verbranden. Het dragen van beschermende kleding, zoals leren handschoenen, een voorschoot en speciale laarzen of goede veiligheidsschoenen, voorkomt verbranding van de huid.

Elektriciteit
Bij lassen bestaat het gevaar van elektrocutie, waarbij de lasstroom door het lichaam gaat. Neem elektrische risico’s, zoals aansluitingen en kabels mee bij de regelmatige controle en onderhoud van de lasapparatuur.

Milieuzorg  afval
Bij laswerkzaamheden ontstaan afvalstoffen die vaak apart ingezameld en afgevoerd moeten worden.

Voor een actueel overzicht van stoffen die bij het gevaarlijk afval moeten, kunt u een kaart aanvragen bij Velatec, Vereniging voor Lastechniek of informeren bij uw lokale afvalinzamelaar.