MENU

Arbowet

Werkgevers en werknemers (middels de medezeggeschapsraad)  moeten er voor zorgen dat het werk veilig en gezond kan gebeuren. Die zorg moet aantoonbaar zijn (ook voor de Nederlandse Arbeidsinspectie). Met andere woorden: arbobeleid moet ontwikkeld en uitgevoerd worden. Werkgevers en werknemers bepalen grotendeels zelf hoe zij dat doen. De logische volgorde is om te beginnen met de inventarisatie van alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de RI&E.

Voor meer informatie over RI&E zie Voion en Arboscan-vo.

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. De vakbonden en de VO-raad (de sociale partners van Voion) hebben de Arbocatalogus-VO gemaakt. Op de site Arbocatalogus-vo.nl is zo praktisch mogelijk beschreven hoe het werk veilig en gezond gedaan kan worden en waaraan gedacht moet worden. Klik in de Arbocatalogus-vo bijvoorbeeld eens op Lokalen en vervolgens op een lokaal. Daar staan tips en eisen voor praktijklokalen.