MENU

Keuring

Arbeidsmiddelen die kunnen slijten, moeten (periodiek) gekeurd worden. De wet zegt daarover “zo dikwijls als dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is”. De frequentie valt onder verantwoordelijkheid van de school; de leverancier kan u hierover adviseren.

Vast gemonteerde machines moeten na installatie gekeurd worden op veilige plaatsing en veilige werking. Keuring is ook verplicht als de machines verplaatst worden, bij slijtage die aanleiding kan geven tot gevaarlijke situaties  en bij uitzonderlijke gebeurtenissen. Bij dat laatste valt te denken aan ongevallen, aanpassingen aan de machine en als de machine lang buiten gebruik is geweest.

Vergeet bij de keuring van houtbewerkingsmachines niet de afzuiginstallatie voor houtstof mee te nemen.

Met norm NEN 3140 kan de keuringsfrequentie voor (elektrisch) handgereedschap bepaald worden. Voor elektrisch handgereedschap, ladders en trappen, transportmiddelen en hijs- en hefgereedschap is een jaarlijkse keuring gebruikelijk.

De frequentie van de keuringen moet door de school meegenomen worden in de RI&E en het Plan van Aanpak.