MENU

Practicumreglement

In een praktijklokaal gelden een aantal regels om veilig te kunnen werken. Omdat leerlingen maar een paar uur per week in het technieklokaal zijn, kan een practicumreglement handig zijn om de regels onder de aandacht te houden.

In deze bijlage een voorbeeld van een practicumreglement. U kunt dit naar eigen inzicht verder aanpassen.