MENU

Groepsdruk

Jongeren blijken vrijwel niet ingesteld op gezag of hiërarchie van bovenaf. Ze leven voornamelijk in het hier en nu, leven snel en willen vooral plezier hebben. Om ‘erbij te horen’ gaan jongeren onder groepsdruk soms over grenzen heen die zij in hun eentje of in een ander verband nooit zouden overschrijden. Wat begint als een geintje in woorden kan zo tot werkelijk uitgevoerde actie leiden. Daarnaast zijn ze niet goed in staat anderen (wat betreft gezichtsuitdrukking bijvoorbeeld) en risico’s in te schatten.

Ook op andere manieren kan groepsdruk leiden tot ernstige vormen van verbaal en fysiek geweld. Pestgedrag of het zich verzetten daartegen, heeft meermalen geleid tot incidenten. Cyberpesten (digitaal pesten op bijvoorbeeld sociale media) is sterk aan het toenemen.

Scholen moeten een pestprotocol hebben waarin staat wat zij onder pesten verstaan, hoe zij dit gedrag signaleren en hoe ze ermee omgaan. Sommige scholen hebben een apart protocol voor cyberpesten. Deze protocollen kunnen opgevraagd worden bij het schoolbestuur. Ook ouders hebben dat recht.