MENU

Geluid

Sommige werkzaamheden in praktijklokalen, zoals het gebruik van machines, maken veel lawaai. Hoe harder het geluid, hoe korter de duur voor het schadelijk wordt. Bij bijvoorbeeld 110 dB(A), het geluid van een cirkelzaag, al na 30 seconden per dag! Gehoorbeschadiging merk je meestal niet gelijk; van lawaai wordt je langzaam doof. Maar bij hoge geluidspieken (slaan op metaal bijvoorbeeld) kan direct gehoorschade optreden.

Om gezondheidsschade te voorkomen moeten alle plaatsen, werkhandelingen en machines met of lawaai luider dan 80dB(A) bekend zijn en bij die plaatsen moet met borden of markering op de grond of op het apparaat aangegeven zijn dat het dragen van gehoorbescherming verplicht is.

Om een idee te geven van de veilige grens van 80 db(A): dat is het geluid tijdens een gesprek op één meter afstand van elkaar, zonder de stem te hoeven verheffen.

Schadelijk geluid vermindert u door de geluidsbron aan te pakken. Liever met een oplossing op klasniveau (bijvoorbeeld geluidsdemping aan of om de machine) dan met een individuele oplossing met persoonlijke beschermingsmiddelen. De leerlingen hebben ook verplichtingen. Gebruiken ze gehoorbescherming niet? Spreek ze dan hierop aan en leg dit bij herhalend waarschuwen vast.

Tip: Voor smartphones zijn gratis decibelmeter apps beschikbaar.

Rondom preventie van gehoorschade zijn meer minimum eisen opgesteld. Deze vind u onder de norm Lawaai en gehoorbescherming’ in de Arbocatalogus-VO.