MENU

Veilige machines

Bij het bewerken van materialen als hout, metaal en kunststof kunnen grote krachten vrijkomen met risico op snijden, knellen en pletten. Om te voorkomen dat wegvliegende spanen of vonken ernstig letsel veroorzaken. worden machines voorzien van afscherming en beveiligingen. Ze moeten goed geplaatst en gekeurd worden en daarna veilig gebruikt en onderhouden.

Lees meer over de veiligheid van machines vóór ingebruikname onder het kopje Machineveiligheid bij levering en tijdens gebruik onder het kopje Machineveiligheid bij gebruik.