MENU

Vrije ruimte in lokaal

Doorgangen en looppaden moeten vrij zijn van obstakels en voldoende breed. De norm is 80 cm voor enkelzijdig verkeer, 120 cm voor dubbelzijdig en 150 cm als leerlingen rug aan rug werken. Let op dat dit ook in de lessituatie het geval is en dat tassen de looppaden niet blokkeren.

Tip van een docent: “Je kunt als docent eigen aanvullende regels maken. Bijvoorbeeld door een veilige zone rondom een apparaat op de vloer te tekenen. Als er één leerling aan het werk is, staat de rest erbuiten. Daarmee zorg je voor voldoende werkruimte en wordt voorkomen dat leerlingen elkaar afleiden.”

Het lokaal moet voorzien zijn van twee vluchtwegen, die vrijgehouden moeten worden en altijd te openen zijn. Verder geldt dat de vloer voldoende stroef moet zijn, vrij van hobbels of gaten en makkelijk te reinigen. Er moet daglicht binnenkomen en het lichtniveau moet ongeveer 300 lux zijn. Voorkom verblinding, spiegeling of scherpe contrasten op het werkstuk.

Tip: Luxmeters zijn als gratis app voor smartphones beschikbaar.