MENU

Groepsgrootte en begeleiding

“Hoeveel leerlingen mogen er in een praktijklokaal?”, is een veelgestelde vraag aan de helpdesk van Voion. Leerlingen die handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk vallen onder de werking van de arbowet (art. 8 arbowet). Dit betekent onder andere dat de school leerlingen moet voorlichten over de veiligheidsrisico’s en de maatregelen die getroffen zijn om die veiligheidsrisico’s te beheersen.

Er is geen wettelijk maximum voor het aantal leerlingen; de Arbowet 'eist dat het toezicht zodanig geregeld is dat de school de verantwoordelijkheid kan dragen. Docenten ervaren echter veel onduidelijkheid over het maximum aantal leerlingen dat ze verantwoord kunnen begeleiden. Dat knelt extra als het gevoel ontstaat dat er van bovenaf een aantal opgelegd wordt dat de docent niet verantwoord vindt. 

Idealiter zoeken schoolleiding en docenten samen naar oplossingen voor lessituaties waarvan docenten het gevoel hebben dat zij onvoldoende toezicht kunnen houden op veilig werken door leerlingen. 

Als handvat om na te denken over hoe toezicht op veilig werken door leerlingen tijdens de lessen te realiseren, heeft Voion het VO-Signaal ‘Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal’ uitgegeven.

Doel van dit Voion-signaal is de school te ondersteunen bij het bepalen van wat goed toezicht is, zodat ongelukken voorkomen worden. Daarbij moet er oog zijn voor de bekwaamheid van de leerling, de soort handeling en de context als lokaalindeling en groepsdynamiek. Nadat deze aspecten in de eigen schoolsituatie geïnventariseerd zijn, geeft dit VO-signaal een handvat bij de verschillende combinaties.

“Veiligheid duur? Probeer eens een ongeluk”!

VO-signaal wordt afgesloten met aansprakelijkheid. Het belangrijkste criterium daarbij is of sprake is van onrechtmatig handelen of nalaten van de school. Hoe beter een afdeling en school de veiligheid geregeld hebben en dat kunnen aantonen, bijvoorbeeld door het gebruik van de documenten op deze site, hoe sterker zij staan. Voion adviseert scholen om dit onderwerp expliciet te bespreken en daar waar mogelijk vast te leggen. Bij hen kunt u ook terecht voor nadere informatie: www.voion.nl.