MENU

Kledingeisen

Er worden geen harde eisen gesteld aan kleding in het technieklokaal onderbouw, buiten het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en mogelijke kledingeisen bij specifieke werkzaamheden om.

De school moet zorgen voor een veilige werkomgeving, maar er zullen weinig scholen zijn die veiligheidsschoenen verplicht stellen in de onderbouw techniek. Uit gesprekken met docenten blijkt echter dat zij verschillend denken over het dragen van bijvoorbeeld teenslippers: de ene docent weet niet wat hiermee te doen, terwijl bij de ander in de schoolregels staat hoe ermee om te gaan.

We adviseren in elk geval een aantal minimumeisen in een practicumreglement op te nemen, zoals het dragen van dichte schoenen en lange haren in een staart onder de kleding. Onder 'Practicumreglement' vindt u een voorbeeld waarin dit opgenomen is. Uiteindelijk bent u als school verantwoordelijk voor een veilig lokaal.