MENU

Sociale veiligheid

Het sociaal gedrag van jongeren heeft nauw te maken met hun ontwikkeling van jongere naar volwassene. In de ontwikkeling van pubers zijn drie leeftijdsfasen te onderscheiden: 10 – 14 jaar, 14 – 16 jaar en 16 – 22 jaar.

Tussen 10 en 14 jaar maken jongeren zich los van ouders, willen niet opvallen en handelen impulsief. Tussen 14 en 16 jaar ontwikkelen ze een eigen ik, experimenteren met van alles en nemen veel risico’s. Vanaf 16 jaar zijn jongeren minder gevoelig voor groepsdruk en hebben ze meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. In schema (naar Nelis & van Sark 2009):

 
Vroege adolescent
Middenadolecent
Late adolescent
 
10-14 jaar
14-16 jaar
16-22 jaar
Zijn Maken zich los van ouders en gaan nieuwe emotionele bindingen aan met peers Ontwikkeling eigen ik en durven meer af te wijken Zelfbewuster, meer eigen identiteit en minder gevoelig voor groepsdruk
Doen Handelen impulsief en willen niet opvallen Experimenteren met van alles en nemen veel risico’s Meer verantwoordelijk voor zichzelf en naar anderen
Denken/ voelen Emotioneel gevoelig en gevoelig voor groepsdruk Stemmingswisselingen Denken verder vooruit en beter in staat tot zelfreflectie. Vallen soms nog terug in eerdere fase.

Lees meer over waarom jongeren meer risico's nemen, hoe hun brein zich ontwikkelt en de invloed op leidinggeven onder de verschillende kopjes bij dit onderwerp.