MENU

Leidinggeven aan pubers

In het kort samengevat vertonen jongeren sociaal gedrag dat voor een deel verklaard kan worden door lichamelijke veranderingen en sociale omgeving. Dit vergt (wellicht) een andere stijl van leidinggeven.

Van een docent wordt verwacht dat hij de jongeren structuur en duidelijkheid geeft. Maar hen laten experimenten op passende momenten kan door hun creativiteit en inventiviteit verrassende uitkomsten opleveren. Bijvoorbeeld door meer vrijheid bij het ontwerpen of het aanpassen van het ontwerp van een opdracht. Bij het werken met gereedschap of machines zal echter veiligheid altijd prioriteit nummer één moeten zijn.