MENU

Instructiekaarten machinale

De instructiekaarten zijn bedoeld om de leerling stapsgewijs te helpen bij het instellen en gebruik  van machines en gereedschappen. Opgehangen bij de machine werken de kaarten als geheugensteun, waardoor de veiligheid vergroot wordt en de kans op ongevallen kleiner. Daarmee is (een deel van) de verplichte voorlichting en instructie voor een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie aantoonbaar.

De instructiekaarten laten de kritieke punten bij het instellen en gebruik van de machine zien. Ze zijn overzichtelijk door het gebruik van foto’s en korte teksten. Op de kaart staan ook de persoonlijke beschermingsmiddelen. De algemene veiligheidsinstructie staat op een extra blad.

Voordat de leerlingen met een machine gaan werken moeten ze de instructie van de docent over instellen en gebruik van de machine en het bijbehorende gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ontvangen hebben. De kaarten worden gebruikt als reminder en zijn niet bedoeld om de mondelinge en visuele instructie van de docent en de methode te vervangen.

U vindt de instructiekaarten onder 'Instructiekaarten'.