MENU

Gedrag van jongeren

Het brein van jongeren is erop ingesteld meer risico’s te nemen dan volwassenen. Na het geven van instructie over veilig werken verwacht je dat de ontvanger een rationeel besluit neemt bij het toepassen van de regels. In het geval van jongeren handelen zij echter niet altijd op basis van deze ratio. Zij kunnen risicovol of zelfs roekeloos gedrag vertonen. Een ‘leuk’ experiment wordt soms direct uitgevoerd zonder de verdere consequenties af te wegen.

Jongeren vertonen doorgaans ook snelle reflexen en een goed reactievermogen, waardoor hun riskante gedrag lang niet altijd leidt tot ernstige ongevallen.

Daarnaast verandert door de groei het zwaartepunt in het lijf. Veel pubers zijn onhandig, struikelen vaak en stoten veelvuldig tegen van alles aan. Dat maakt hen gevoelig voor val- en struikelgevaar en voor blessures bij het werken met arbeidsmiddelen. Letsels die met EHBO kunnen worden afgedaan komen onder jongeren veelvuldig voor.