MENU

VCA verplicht voor stage?

Een school vroeg ons of vmbo-leerlingen die op stage gaan volgens de wet in het bezit moeten zijn van een VCA-certificaat. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Voion, de organisatie die het voortgezet onderwijs ondersteunt op Arbogebied, geeft daarop het volgende antwoord: We kunnen daar heel kort over zijn: er is geen enkele wettelijke verplichting om over een VCA-certificaat te beschikken.  

Ook op VCA.nl (een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie en eigenaar van VCA) wordt aangegeven dat de VCA certificering van het bedrijf niet in gevaar komt als vmbo leerlingen geen VCA hebben. Zij geeft als antwoord op de vraag 'Moet ik als stagiair of tijdelijke medewerker ook een VCA-diploma halen?' het volgende: 'Alle medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn en risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitvoeren, moeten een VCA-diploma halen. Dit geldt ook voor stagiairs en tijdelijke medewerkers. Met andere woorden: leerlingen / stagiaires hoeven in de eerste drie maanden van hun stage (nog) geen VCA-diploma te hebben. En tot die tijd hoeft het stagebedrijf zich geen zorgen te maken over hun eigen VCA-certificering. Mocht de stageperiode langer dan drie maanden duren, dan is het verstandig om te overleggen hoe om te gaan met de VCA certificeringseis dat ook stagiaires een VCA-diploma moeten hebben. De eis geldt namelijk ook als er maar 1 dag per week stage gelopen wordt.

Waarom vragen bedrijven hun werknemers dan om een VCA-certificaat? Scholen doen er goed aan deze vraag aan de bedrijven te stellen en hen te vragen welk probleem zij met een VCA-certificaat denken op te lossen. Mogelijk weten bedrijven niet wat leerlingen al allemaal leren op school over veilig werken. Het zou een mooi moment zijn om kennis over veilig werken te delen en daarover – bijvoorbeeld in een stageovereenkomst – nadere afspraken te maken.

Dus: uw leerlingen hebben de opleiding op uw school! De kwaliteit van uw opleiding zou al voldoende garantie moeten bieden voor hun kennisniveau rond veilig werken. Mochten bedrijven volharden dan is het wellicht een idee ze uit te nodigen op school om hen te laten zien wat leerlingen allemaal bijgebracht wordt.